อังคาร, 21 กันยายน 2021

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ กับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ กับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

blank1เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ กับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการนี้ได้จัดให้มีการบรรยายสรุป ภารกิจ โครงสร้าง และบทบาทของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์สเตชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์สเตชั่น จำกัด (มหาชน)

blank1เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์สเตชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายสรุปภารกิจ บทบาท และโครงสร้างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

blank1เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 62 เวลา 13.00 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณ รัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายสรุปภารกิจ บทบาท และโครงสร้างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ กับ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ กับ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

blank1เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.45 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะฯ เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ กับ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการนี้ได้จัดให้มีการบรรยายสรุป ภารกิจ โครงสร้าง และบทบาทของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

   

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1)ให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงที่พลัดตกน้ำ บริเวณเกาะพิง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1)ให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงที่พลัดตกน้ำ บริเวณเกาะพิง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย

blank1เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.15 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุ ลูกเรือประมง ท.เทพอนุรักษ์ 9 ชื่อนายพงษ์พร เปรี้ยวน้อย อายุ 51 ปี ได้พลัดตกน้ำขณะทำการประมง บริเวณ ระยะ 1 ไมล์ จากเกาะพิง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 3 จาก 6