อังคาร, 21 กันยายน 2021

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ให้การต้อนรับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ให้การต้อนรับ นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

blank1เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๒ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ให้การต้อนรับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการในประเด็นปัญหาทางทะเล และการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เข้าเยี่ยมคำนับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เข้าเยี่ยมคำนับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี

blank1เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค ๑ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี/ผอ.ศรชล. จว.ชลบุรี เพื่อนำเรียนการยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการของ ศรชล. และประสานงานการจัดตั้ง ศรชล.จังหวัด รวมทั้งแนะนำ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร

blank1เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค ๑ และคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เข้าเยี่ยมคำนับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เข้าเยี่ยมคำนับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

blank1เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค ๑ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผวจ.สมุทรสาคร/ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร เพื่อนำเรียนการยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการของ ศรชล. และประสานงานการจัดตั้ง ศรชล.จังหวัด รวมทั้งแนะนำ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

blank1เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค ๑ ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค ๑ และคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 4 จาก 6