อังคาร, 21 กันยายน 2021

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา

ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

blank1เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ผบ.ทรภ.๑ /ผอ.ศรชล.ภาค ๑) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ โดยมี พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (รอง ผบ.ทรภ.๑/รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๑) ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และตรวจความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ณ อาคาร ศรชล.ภาค ๑ (อาคารกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เดิม)

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน้า 6 จาก 6