พุธ, 27 ตุลาคม 2021

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์สเตชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์สเตชั่น จำกัด (มหาชน)

blank1เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์สเตชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายสรุปภารกิจ บทบาท และโครงสร้างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือนและปฏิบัติการข่าวสาร ศรชล.ภาค ๑