อังคาร, 21 กันยายน 2021

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานในการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานในการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
blank1 พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานในการประชุม ศรชล.เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VTC เกี่ยวกับการจัดระเบียบท่าเรือ/แพปลา การตรวจนับสัตว์น้ำ

 รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VTC เกี่ยวกับการจัดระเบียบท่าเรือ/แพปลา การตรวจนับสัตว์น้ำ
blank1พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VTC เกี่ยวกับการจัดระเบียบท่าเรือ/แพปลา การตรวจนับสัตว์น้ำ และการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM) โดยมี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก/ผู้แทน ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนส่วนราชการ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเจ้าของท่าเรือ/แพปลา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

หัวหน้าคณะทำงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายแรงงานและการค้ามนุษย์ภาคการประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑

 หัวหน้าคณะทำงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายแรงงานและการค้ามนุษย์ภาคการประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑
blank1พลเรือเอก บงสุช สิงห์ณรงค์ หัวหน้าคณะทำงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายแรงงานและการค้ามนุษย์ภาคการประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ( หน.คปม.ศปมผ. ) หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานต่างๆ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง รวมทั้งจัดเรือออกตรวจเรือประมงในทะเล โดยมี พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ เรือหลวงอุดมเดช และเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๒๒๗ ทำการลาดตระเวนตรวจค้นและจับกุมเรือประมงเล็ก (เรือเบ็ด)

 ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ เรือหลวงอุดมเดช และเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๒๒๗ ทำการลาดตระเวนตรวจค้นและจับกุมเรือประมงเล็ก (เรือเบ็ด)
blank1เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้มอบหมายให้ นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมชุดจับกุม เรือหลวงอุดมเดช และ เรือตรวจการณ์ หมายเลข ๒๒๗ แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเล็ก (เรือเบ็ด) ขนาด ๒ - ๓ ตันกรอส สัญชาติไทย จำนวน ๗ ลำ มีผู้ควบคุมเรือเป็นสัญชาติกัมพูชา จำนวน ๗ คน กระทำความผิดฐานใช้ไต๋เรือต่างด้าวควบคุมเรือผิดตามพระราชบัญญัติการประมง ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้รหัส Rayong Ex 2016

 ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้รหัส Rayong Ex 2016
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พร้อมฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล.เขต ๑ ภายใต้รหัส Rayong Ex 2016

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 5